foto03886

Tetovaze cveca

Fantasticne tetovaze koje nikad ne dosade :)Tetovaže cveće - Cveće kao dizajn i simbol tetovaže može da znači puno više od lepe slike na lepoj devojci. Cveće je oličenje prirode i koncizan simbol ciklusa rođenja, života, rađanja, smrti i preporoda. Različito cveće ima različitu simboliku u različitim kulturama. Na Istoku, lotosov cvet ima ogroman duhovni značaj, baš kao ruže na Zapadu. Slično tome, ogroman spektar cvetnih boja može da ima različito značenje, na primer beli simbolizira čistoću, crveni strast... Ovo je samo par primera....

foto03887

Tetovaze leptira

Leptir je simbol koji se povezuje s moći transformacije. Povezuje se sa smrću i ponovnim rađanjem. Osobe koje ga biraju sklone su promenama različite vrste.

foto03888

Tetovaze zvezdica

Tetovaže zvezde - Zvezde često nalazimo kao simbole. Mnogi simboli zvezda zavise od broja krakova koje zvezda ima. Kao što svetlosti sija u tami,tako se zvezda često smatra simbolom istine, duha i nade. Simbol zvezde otelotvoruje pojam božanske istine u svakom od nas. Njihova "noćna priroda" predstavlja borbu protiv snaga tame i nepoznatog...

Pročitaj više
foto03889

Tribal tetovaze

Narukvice i plemenski znaci (tribali) su čest izbor nesigurnih osoba, kao i onih koji osećaju snažnu potrebu da pripadaju nekoj grupi. Nije obavezno da drugi pripadnici te grupe budu u blizini, čak ni u istoj državi, bitno je da se oseti pripadnost nekoj vrsti zajednice.

Pročitaj više
Powered by WebExpress